Mitsubishi Truck

MITSUBISHI FUSO CENTRE PORTION 6.16
MITSUBISHI FUSO CENTRE PORTION 6.16 New Sale
R 30,797.00 R 33,876.70
MITSUBISHI FUSO CENTRE PORTION NEW ME5
MITSUBISHI FUSO CENTRE PORTION NEW ME5 New Sale
R 21,008.20 R 23,109.02
MITSUBISHI CANTER SYNCHRO ASSEMBLY-3PC
MITSUBISHI CANTER SYNCHRO ASSEMBLY-3PC Sale
R 1,367.36 R 1,504.10
MITSUBISHI FUSO SYNCHRO 30T 12 SPEED
MITSUBISHI FUSO SYNCHRO 30T 12 SPEED Sale
R 1,423.22 R 1,565.54
MITSUBISHI CANTER SLEEVE 63 TEETH
MITSUBISHI CANTER SLEEVE 63 TEETH Sale
R 1,191.80 R 1,310.98
MITSUBISHI CANTER SLEEVE 42 TEETH 12
MITSUBISHI CANTER SLEEVE 42 TEETH 12 Sale
R 1,494.84 R 1,644.32
MITSUBISHI FUSO D4/D5 SPIDER KIT
MITSUBISHI FUSO D4/D5 SPIDER KIT New Sale
R 7,343.90 R 8,078.29
MITSUBISHI D5 FUSO CROWNWHEEL & PINION 7X38
MITSUBISHI D5 FUSO CROWNWHEEL & PINION 7X38 New Sale
R 13,979.23 R 15,377.15
MITSUBISHI CANTER MAINSHAFT
MITSUBISHI CANTER MAINSHAFT New Sale
R 677.56 R 745.31
MITSUBISHI CANTER MAINSHAFT
MITSUBISHI CANTER MAINSHAFT Sale
R 4,943.38 R 5,437.72
MITSUBISHI CANTER GEARBOX ALUMINIUM
MITSUBISHI CANTER GEARBOX ALUMINIUM New Sale
R 27,361.95 R 30,098.15
MITSUBISHI CANTER FRONT COVER
MITSUBISHI CANTER FRONT COVER Sale
R 1,821.80 R 2,003.98
MITSUBISHI CANTER INNER SPIGOT BEARING
MITSUBISHI CANTER INNER SPIGOT BEARING Sale
R 1,259.23 R 1,385.15
MITSUBISHI CANTER 5TH GEAR 17 TEETH
MITSUBISHI CANTER 5TH GEAR 17 TEETH Sale
R 1,574.33 R 1,731.76

Scroll To Top